Skal avhjelpe saksbehandlingen i Barnevernstjenesten

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har bedt Nordkapp kommune om tilbakemelding på oppfølging etter rapportering i Barnevernstjenesten i Nordkapp.