Skal ikke Porsa og Adamselv vannkraftverk, kraftverkene i Pasvikelva og andre vann- og vindkraftselskaper i Finnmark få lov til å selge strømmen sin? Og selge den til hvem de vil? Tydligvis ikke, i følge blant annet leder av Alta Kraftverk, Finnmark SP og også avisa Nordlys på lederplass. De vil at kraftverkene skal vente, lenge, på "andre kunder". Hva skal kraftverkene gjøre i mellomtiden? Er det god økonomi og bra for miljøet at vann og vind skal passere turbinene uten å lage strøm? Og skal lokalpolitikere egentlig bestemme over bedrifters kjøp og salg av strøm?

Først: Prishoppet i Finnmark nå skyldes prisnivået i Nord-Sverige, skal vi tro fagbladet Europower. De har intervjuet handelssjefen i Ishavskraft. Merkelig da at NRK Troms og Finnmark lar direktøren i Alta Kraftlag påstå noe annet, helt uten å stille spørsmålstegn. Andre medier trekker i tillegg frem driftsstans for vedlikehold på vannkraftanlegg nå. Hvorfor er ikke NRK mer faktaorientert?

Strømbonansa bare i en kommune?

Det er godt at Statnett fortsetter planene sine med bygging av "motorveien for strøm" østover. For idag stopper den store kapasiteten, 420kV linjen, i Alta. Som den eneste kommunen i Finnmark, kan Alta tilby mye strøm til (vanligvis) lave finnmarkspriser. Til bedrifter som vil etablere kraftkrevende industri, dvs nye arbeidsplasser, flere innbyggere.

Statnetts utbygging til Øst-Finnmark og Hammerfest vil gi nesten hele resten av Finnmark like muligheter for slike bedriftsetableringer. Er ikke det bra? Eller hva sier Arbeiderpartiet, Rødt, MdG, SV, Venstre, KrF, Høyre og FrP? Begge de to sistnevnte partier er vel programforpliktet til å heie på fri konkurranse og dermed "den nye motorveien"? Men det ser ikke slik ut i en del avisartikler om temaet.

Naturvernere mot miljøvern?

Debatt og meninger inneholder ofte en god miks av trusler om EU-priser, strømrasjonering og miljøødeleggelser fordi Statnett fortsetter arbeidet med "motorveien".

Det er litt rart at Naturvernforbundet kjemper mot. Neida, store master er ikke en naturlig del av norsk natur, og ja, samiske næringer mister arealer. Men 420 kV linjer er en forutsetning for å få frem strøm, slik at vi kan bytte ut olje og gass med fornybar energi fra vind og vann. Også i Finnmark. Skal vi tenke globalt miljø på alvor, må vel vi også ta vår del av ulempene?

Strømrasjonering? Aldri!

Altaposten har kjørt oppslag om kraftsituasjonen i nord de siste ukene. Det toppet seg kanskje da en lokalpolitiker advarte om at forlengelse 420kv linja til sist ville kunne medføre at all strømmen blir brukt opp av bedrifter slik at det blir rasjonering av strøm for vanlige folk! Han ga ikke noe regnestykke for dette. Husket han ikke det viktigste?

Hvis det er knapt med strøm, vil alltid, alltid industri og næringsliv måtte kutte sitt strømbruk først. Du som privatperson må aldri sitte med tre ullgensere og stilongs inne fordi en fabrikk skal lage batterier. Se NVEs nettsider om du er i tvil.

Ikke EU-priser heller

Nei, det blir ikke EU-priser av "strøm-motorveien" til Øst-Finnmark. Men hvis Statnett skulle bygge ekstra "motorveier" mellom Sør- og Nord-Norge, det vil påvirke strømprisene. Derfor er det vel lurere at Statnett bruker pengene sine på en motorvei til Øst-Finnmark, så får de ikke så fort råd til å tenke på andre investeringer på en stund. Eller hva?

Dyrere strøm hvis mange kunder?

Man kan si at det ikke er kundene sin skyld at det blir dyr strøm, det er at det produseres for lite strøm samtidig. Pluss det at vi i nord har linjer til/fra Nord-Sverige. Nord-Sverige har linjer til/fra Finland og Sør-Sverige. De kan eksportere ut av sitt område. Dermed henger vi litt sammen med EU den veien også.

Skal vi ikke heller se på: Hva skal til for å få vann- og vindkraftselskaper til å produsere mer i Finnmark? Med det utstyret de allerede har? For det er vi vel alle enige om at er greit? Eller vil noen politikere bestemme at Alta kraftverk må stoppe produksjonen av strøm fra vann fra Altaelva fordi utbyggingen ødela naturen?

Dyrere strøm hvis det mangler kunder?

Tilbake til strømprisen. Siden det er (for) mye strømproduksjon i Finnmark og få kunder, har vi ofte billig strøm. Veldig billig. Priser så lave som 1 øre i sommer. Gøy for oss forbrukere! Men slikt kan ikke vare. Det er ikke lønnsomt for noe kraftverk å la vann- eller vindturbinene gå hvis du bare får 1 øre per strøm-enhet du selger. Utstyr slites, du må ha folk på jobb og slikt koster. Til slutt lar du heller vannet, eller vinden, renne og blåse forbi uten at du lager strøm. Fordi du taper penger hvis du lar maskineriet ditt gå. Hva tror vi at skjer med strømprisen da?

Men viktigst: DET er bortkastet ressurser og dårlig miljø for miljøet!

Er det en eneste ting vi kan være enige om, er det vel dette?