Nordkapp videregående skole har hatt VG2 elektro siden 1981. For første gang er søkertallet lavere enn kravet for å opprettholde en klasse, dog er det høyere enn søkertallet til andre skoler i Finnmark. Nordkapp videregående skole eier selv lokalene hvor elektrolinje opplæringen gis, slik at klassene ikke medfører utgifter til lokaler utenfor skolen. Det er 42 linjer i region øst, (Finnmark), hvor søkertallet er under minstekravet. Ved søknadsfrist er det 5 elever med ungdomsrett og 2 elever med andre rettigheter.

Næringslivet i Nordkapp er svært bekymret for en eventuell nedleggelse av VG 2 elektro.

Nordkapp SV finner det urimelig at Nordkapp videregående skole skal ta ytterligere kutt som medfører nedleggelse av linjer ved skolen.

I desember 2021 ble det gjennomført kutt som medførte kutt i LOSA tilbudet, et kutt på omlag 7 millioner kroner. I april 2022 ble nybygget ved skolen åpnet, et bygg som kostet titalls millioner. Skal nybygget være et tomt skall som ikke benyttes til opplæring?

En nedbygging av opplæringstilbud ved Nordkapp videregående skole betyr en nedbygging i en kommune som allerede strever med sterkt nedadgående folketall.

Nordkapp SV er av den klare oppfatning, alle momenter tatt med i betraktning i utdannings region øst, at VG2 elektro settes i gang til høsten, ved Nordkapp videregående skole.