Skal se nærmere på mobbing ved Honningsvåg skole

Nordkapp kommune har fått brev fra Forvaltningsrevisjonen om at det nå er klart for oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjektet Mobbing i grunnskolen.