(iFinnmark)

Som samfunnsmedisinere ønsker vi å løfte blikket opp fra den situasjonen mange kommuner står i her og nå nå det gjelder covid-19. For i Norge er vi nå over i en fase der vi skal tåle både luftveisvirus og smitte som en del av en normal hverdag. Samtidig skal vi hindre at helsevesenet blir overbelastet, med å overvåke og bremse smitten noe. I praksis er dette en brems-strategi inn i en normal hverdag.

Luftveisvirus er en normal del av et normalt samfunn. Vi har i alle år levd med vissheten om at luftveissykdommer kan gi alvorlig sykdom hos de eldste og sykeste, og at det dessverre er en av de hyppigste dødsårsakene hos eldre på sykehjem.

Etter at pandemien kom for snart to år siden har vi levd i en kunstig situasjon nesten uten virus og luftveisinfeksjoner. Grunnen var at vi ventet på vaksiner, slik at befolkningen kunne få så god immunitet og beskyttelse mot alvorlig sykdom som mulig mot covid-19. I mellomtiden falt immuniteten i befolkningen mot alle andre luftveisvirus.

Resultatet av nedstengningen ser vi nå når vi åpner opp samfunnet igjen og lever tilnærmet normalt: en stor smittebølge av covid-19 og alle andre luftveisvirus. For virus forsvinner ikke. Smittebølgen brer seg ut i befolkningen og inn i sykehjem og institusjoner som forventet. Det er ikke mulig å ha en nullvisjon for smitte til de eldste og sykeste når samfunnet er åpent, selv om smittevernet mot denne gruppen selvfølgelig er forsterket. Det betyr ikke at vi som samfunn har mislykkes når vi får smitte inn til de eldste, det er dessverre forventet, og er et resultat av at vi går tilbake mot en normal hverdag.

Den smittebølgen vi ser nå har en topp. Vi vet ikke hvor nært vi er toppen, men vi vet at vi må over toppen før det går ned. Gjennom smittebølgen får vi igjen økt immunitet i befolkningen for alle sykdommer. Når det gjelder covid-19, vil de som ikke skal ha vaksine og de som ikke kan/vil få vaksine, få sin immunitet i denne bølgen.

I tillegg ser vi at vaksinen beskytter godt mot alvorlig sykdom og død, men ikke så godt mot å bli smittet. Når fullvaksinerte voksne blir smittet er det fordi immuniteten deres har falt. Ved å bli smittet i denne smittebølgen får de sin naturlige 3. dose av viruset. Det er også dette som ser ut til å gi best immunitet på sikt: vaksiner og gjennomgått covid-19 sykdom.

Når vi er kommet over denne smittebølgen vil befolkningen ha god beskyttelse og immunitet, både mot covid-19 og andre luftveissykdommer. Vi har da oppnådd god flokkimmunitet.