Sjefen mener de ansatte var illojale. Arbeiderne i retten: – Hvordan kunne vi stole på sjefen, som avskjediget oss da vi forlangte overtidsbetaling?

Av

Ble saksøkerne avskjediget eller er det slik saksøkte John B. Larsen sin styreleder hevder, at de aksjonerte ved å forlate arbeidsplassen med krav om overtidsbetaling?