Skal selge Skarsvåg skole på det åpne markedet

Nordkapp kommunestyre vedtok enstemmig å legge Skarsvåg skole ut for salg på det åpne markedet.