Advarer mot å røre hvalkadaveret

Det er funnet et hvalkadaver nær Skarsvåg og Nordkapp kommune advarer på Facebook mot å røre dette.