Skoleundersøkelsen PISA 2018 viser at hver fjerde 15-årige gutt sliter med lesing. Venstresiden mener løsningen er å melde Norge ut av PISA og slutte å være åpne om skoleresultater. Jeg mener vi trenger en skole som klarer å motstå den negative sidene av det digitale samfunnet.

PISA har sett på elevenes evne til kritisk lesing, vurdere og bruke ulike kilder til å fordype seg, og avsløre avsenders budskap. 20 % av norske elever presterer under nivå 2. Samtidig sier over halvparten av unge at de ikke leser på fritiden. De som leser, velger bort lengre og kompliserte tekster som krever utholdenhet og konsentrasjon.

Det er grunn til å tro at lesevanene gjenspeiler den digitale utviklingen. Smarttelefoner er rigget for å appellere til belønningssystemet i hjernen med likes og notifikasjoner. Det svekker konsentrasjonsevnen vår. Skal vi sikre at fremtidens generasjoner klarer å lese og reflektere over spørsmål før de trykker på et tastatur for å få et svar, er det derfor avgjørende at foreldre og skoler er bevisste på baksiden av den digitale medaljen. Vi må skape en skole som gir ungdom utholdenhet til å lese og drøfte lengre og kompliserte tekster, uten å sjekke mobilen hvert andre minutt.

For det første er det viktig at lærere og skoler har kompetanse og en strategi for hvordan digitale verktøy skal brukes i undervisningen, og at det er hensynet til elevenes læring som driver frem digitaliseringen, ikke omvendt.

For det andre, må vi forstå at digitale ferdigheter er noe annet enn å kunne sveipe fra høyre til venstre. Neste år kommer helt nye læreplaner i alle fag. Da er det viktig at elever får verktøy til å motstå de negative sidene ved digitalisering, enten det er digital mobbing eller svekket konsentrasjonsevne. Vi må også gi flere lærere videreutdanning, og ha en plikt for skolene til å følge opp elever som henger etter i lesing, skriving og regning de første skoleårene.

Debatten om PISA er dessverre forutsigbar. Venstresiden er mer opptatt av å kritisere norsk deltakelse, enn hvordan vi skal følge opp elevenes leseferdigheter. PISA måler ikke alt som er viktig i skolen. Men lesing er en grunnleggende ferdighet som alle elever trenger for å mestre alle fag, og for å utvikle kritisk tenkning og digital dømmekraft.