Skreddersydde rammebetingelser

Av

Vi lever i en tid med økende usikkerhet omkring i verden. Med en uberegnelig president i USA som har truet med å trekke landet ut av Nato og en mer aggressiv president i Russland med stor appetitt på andre lands områder, er ansvaret for ivaretakelsen av vår nasjonale sikkerhet i større grad lagt i våre egne hender.