– Alle jegere får en dagskvote på tre ryper per jeger. For bosatte i Finnmark blir det en sesongkvote på 20 fugl mot 30 i fjor, mens tilreisende får kvote på ti mot 20 året før. Det blir ikke åpnet for flere jaktkort til tilreisende utover de kortene som ble lagt ut for salg 1. august, sier leder for utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen i en pressemelding.

Årets rypebestand er beregnet etter taksering mellom 5. til 20. august. Omkring 500 kilometer faste ruter i 13 kommuner er gått for å telle ryper og skogsfugl

Resultatene er sendt til Norsk Institutt for naturforskning (NINA) for analyse og beregning av rypetetthet. Deretter har FeFo i samråd med NJFF Finnmark og Vest-Finnmark Fuglehundklubb vedtatt årets kvote.

– Takseringen viser et litt under middels rypeår. Vi har normalt med stamfugl, men svært dårlig produksjon stort sett i hele Finnmark. En sen vår og kollaps i smågnagerbestandene i løpet av vinteren, med påfølgende høy predasjon på blant annet egg og kyllinger, forklarer en del av dette bildet. Takseringen i Finland viser en lignende bestandssituasjon. Det gjør oss ekstra trygge på at takseringene våre gir et godt bilde av situasjonen på Finnmarkseiendommen akkurat nå, sier Asbjørnsen.

FeFo takserer også skogsfugl i Sør-Varanger og i Karasjok. Takseringene her indikerer at produksjonen er enda dårligere for storfugl enn for rype. Registrering av fjellrype gjort av Universitetet i Tromsø, viser en lignende situasjon som for lirypene på Varanger-halvøya.

– Høstjakta etter rype og skogsfugl er årets høydepunkt for mange. I år vil vi oppfordre jegerne til å nyte ekstra av opplevelsene som jakta gir, utover antall fugl i sekken. Frisk luft, bålkos og tunge bein etter en lang dag ute bidrar til å gjøre jakta til den opplevelsen den er. Nyt naturen, og sett gjerne telefonen i flymodus for å ta dette ordentlig inn, avslutter Asbjørnsen.

Årets reguleringer for sesongen 2020/2021 blir:

* Dagskvote på tre ryper (fjellrype og lirype samlet) for alle jegere på hele Finnmarkseiendommen.

* Sesongkvote for bosatte i Finnmark på 20 ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen.

* Sesongkvote ryper for tilreisende jegere er på ti ryper for hele Finnmarkseiendommen.

* I Sør-Varanger og Karasjok kommuner innføres dagskvote på én skogsfugl per jeger, samt sesongkvote skogsfugl på to fugl. Det tillates ikke felling av orrhøne og røy.

* Sørøya, Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy: Innkortet jakttid ryper fra 10. september til 23. desember. Ingøy: Jaktforbud på FeFo-grunn mellom klokka 8-17 i perioden 21. til 31. august. På Ingøy og Loppa øy gjelder antallsbegrensning også personer bosatte i Finnmark.

* Ingen flere jaktkort tilgjengeliggjøres for tiltreisende jegere.