Gå til sidens hovedinnhold

Slo til mot turismebedrifter - tre ulovlige arbeidere blir utvist

Artikkelen er over 2 år gammel
(iFinnmark)

En tverretatlig aksjon mot flere turismebedrifter på Magerøya i Finnmark avdekket tre utenlandske statsborgere som arbeidet ulovlig. De er forhåndsvarslet om utvisning fra Norge. Målet med aksjonen var å avdekke og forebygge arbeidslivskriminalitet. Resultatet viser at det er behov for å opprettholde kontrollvirksomheten på Magerøya i tiden framover.

Det skriver politiet i en pressemeldign.

Aksjonen ble gjennomført torsdag og fredag i forrige uke, og var et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet. Aksjonen fikk også bistand fra Politiets utlendingsenhet.

Det ble gjennomført kontroll ved flere bedrifter i Nordkapp kommune lokalisert på stedene Gjesvær, Kamøyvær, Repvåg og Honningsvåg.

Arbeidstilsynet avdekket et tilfelle av betaling under minstelønn, men dette ble ordnet opp i umiddelbart av bedriften. Arbeidstilsynet avdekket også at flere arbeidstakere i en bedrift ikke er innmeldt i Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret. Videre har Arbeidstilsynet bedt de kontrollerte bedriftene sende inn dokumentasjon knyttet til lønn og arbeidstid, og kan ikke utelukke at det blir avdekket flere lovbrudd. Arbeidstilsynet har også anmodet Nordkapp brann og redning om å foreta branninspeksjon hos en av bedriftene for å sjekke om brannsikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt.

- Stor pågang av turister i Nordkapp gir mange muligheter for arbeid om sommeren. Blant mange ryddige turismebedrifter finnes det dessverre også aktører som driver utenfor regelverket ved bruk av ulovlig arbeidskraft, sier politiførstebetjent Theodor Weberg-Ellingsen, som ledet aksjonen fra politiets side gjennom pressemeldingen.

Aksjonen var basert på tips og etterretningsarbeid utført av de tre samarbeidsetatene. Det drives i dag stor etterretningsvirksomhet på de norske grenseovergangene som forsøker å fange opp potensielle ulovlige arbeidere og aktører.

Gjennom aksjonen har politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten også fått ny konkret informasjon om lokale virksomheter som gir grunnlag for å jobbe videre med dette problemet.

- Aksjonen var vellykket, sier Weberg-Ellingsen.

- Kontrollene bidrar til å fjerne useriøse aktører blant turismebedriftene og har også gitt etatene mye nyttige opplysninger. Resultatet viser helt klart at det er behov for å trappe opp kontrollvirksomheten mot  arbeidslivskriminalitet i useriøse turistvirksomheter.

Det melder politiet.

 

Kommentarer til denne saken