Solid overskudd i Nordkapp kommune

Kommunedirektøren i Nordkapp, Raymond Robertsen, har oversendt regnskapet for 2019 til revisjon. Her kan man vise til et overskudd på nesten 20 millioner når pengene fra Havbruksfondet er medregnet.