Gå til sidens hovedinnhold

Sosialistisk Venstreparti: Troms og Finnmark skal gjenopprettes som to fylker om et drøyt år.

SV er klare på at så snart stortingsflertallet er endret skal Troms og Finnmark få innvilget sin søknad om oppdeling til to fylker igjen. Et nytt fylkesting i hvert av fylkene kan være på plass allerede rett etter stortingsvalget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et skriftlig spørsmål i Stortinget har SV spurt kommunalministeren om det er noen hindring for at oppdelingen kan skje allerede 1. januar 2022. Svaret er som forventet. Dette er det full anledning til innenfor gjeldende lovverk. SV jobber nå med dette for øyet:

Finnmark og Troms skal bli to fylker den 1.1.2022.

Fylkesleder for SV i Troms og Finnmark og Fylkesråd for utdanning i fylkesrådet, Bjarne Rohde, er klar på hvorfor dette er rette veien å gå.

SV er klare på at det ikke er noen grunn til seigpining. Så snart vi får et nytt stortingsflertall er det ingen grunn til utsettelse. Da kan vi gjennomføre den svært etterlengtede og lykkelige skilsmissen fra dette tvangsekteskapet, og snu fokuset fra sammenslåing til godt samarbeid mellom de to fylkene Finnmark og Troms. Å holde på i to år til som tvangssammenslått er ingen tjent med.

Også i den politiske plattformen til det rødgrønne fylkesrådet i Troms og Finnmark som SV er en del av, er det klar tale på at tvangssammenslåing skal oppheves.

I den politiske plattformen står det at vi skal jobbe for en oppdeling. Det står også at vi skal jobbe for at den skal skje så skånsomt som mulig. Jeg er ikke i tvil om at å gjøre dette så raskt som mulig etter et nytt stortingsvedtak er det beste for organisasjonene og ikke minst folk i Finnmark og Troms. De som skal benytte seg av fylkeskommunens mange viktige tjenester.

Om hvordan dette konkret skal skje sier Rohde følgende.

- Først må vi selvsagt få et nytt stortingsflertall og ny regjering. Det må bli en regjering som lytter til distriktene og er imot tvangssammenslåingen. I klartekst betyr det et rødgrønt stortingsflertall. Neste steg er å velge midlertidige fylkesting i Troms og Finnmark fra dagens store felles fylkesting. Disse vil da styre hver sine fylkesting i en overgangsperiode på noen måneder før man holder et ekstraordinært fylkestingsvalg. Et i Troms og et i Finnmark. Dermed kan Troms og Finnmark være tilbake med to fullverdige fylkesting og fri fra tvangssammenslåing allerede våren 2022.

Tommy Berg er gruppeleder for Fylkestingsgruppa for SV i Troms og Finnmark fylkesting. Han har lang fartstid fra Finnmark fylkesting og kjempet hardt mot Solberg-regjeringens tvangsbruk ovenfor Troms og Finnmark. Han er sammen med Rohde en av arkitektene bak SV sin plan om rask oppdeling.

- Jeg mener at det er svært viktig at dette gjøres så snart vi kan. Administrasjonen i Troms og Finnmark har som kjent en rekke utfordringer i organiseringen etter tvangssammenslåingen. Men begge organisasjonene som sådan er stort sett intakt og fullt kapable til å drive egne fylker. Det betyr at man kan dele opp med svært lave kostnader i forhold til hva tvangssammenslåingen har kostet. Administrasjonene er der, både i Tromsø og i Vadsø.

- Troms og Finnmark skal samarbeide i nord, ikke være tvangssammenslått. Det handler om å gjenopprette to demokratiske nivåer. Det handler om demokrati og makt. Troms skal få ha et fylkesting bestående av folk som bor i Troms og Finnmark skal styres av folk som bor i Finnmark. Det er poenget, avslutter Tommy Berg (SV).