Stans planene om industribygging i Finnmarks natur

Vindmøllepark.

Vindmøllepark. Foto:

Av

I Finnmark finnes flere av Norges største og siste intakte naturområder. Realisering av Davvi vindkraftverk vil forandre dette fantastiske naturområdet til et industriområde, med store konsekvenser for natur og for samisk kulturlandskap. 

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Naturvernforbundet har nå sendt brev til eierne bak prosjektet, energiselskapet St1, med en oppfordring om å trekke seg ut av prosjektet snarest.

Planområdet til Davvi vindkraftverk ligger på Laksefjordvidda, et av Norges største områder uten større inngrep (INON-områder). Denne arktiske naturen er uforstyrret av industri og bebyggelse, og man kan gå i dagevis omgitt bare av naturen, en helt unik opplevelse.

Det er svært få slike områder igjen i Norge. Fjellrev, snøugle og en rekke andre arter holder til i området, flere av dem rødlistede.

Grenselandet AS, som er utbygger av kraftverket, har enda ikke søkt om konsesjon, men de har fått tildelt et utredningsprogram fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat. St1 er største eier av Grenselandet AS, og har muligheten til å stanse prosjektet før det har gått for langt.

- Å bygge hundrevis av vindturbiner med tilhørende veier og anleggsplasser i et område på 78 kvadratkilometer vil for all overskuelig fremtid ødelegge den uvurderlige inngrepsfrie naturen på Laksefjordvidda, sier Leif Wasskog, leder i Naturvernforbundet i Finnmark.

I tillegg til de store natur- og landskapsverdiene er området svært viktig for det samiske urfolket. Det hellige fjellet Rásttigáisá ligger i umiddelbar nærhet til planområdet for vindkraftverket, og utbygging vil være svært negativt for reinbeiteressurser og trekk- og flyttveier.

- Ved å investere i Davvi vindkraftverk signaliserer St1 at de er villige til å ofre natur- og urfolksinteresser for å tjene penger. De bør trekke seg ut snarest for å vise at de tar miljøutfordringene på alvor, sier Wasskog.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags