Staten tar mer havneansvar, mot løsning av striden: – Det nytter med politisk kamp

Striden om fiskerihavnene går mot løsning. Enkelt forklart skal staten ta ansvar og betale for mye av moloer og mudring. Jobben skal da gjøres i regi av Kystverket.