Stig Aspås Kjærsvik konstitueres til stillingen som rådmann på fredag

Fredag er det innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte. Agendaen er konstituering av ny kommunedirektør.