Gå til sidens hovedinnhold

Stig Kjærvik har tiltrådt som kommunedirektør

Kommunestyret i Nordkapp konstituerte i dag Stig Kjærvik som ny kommunedirektør fra og med 10.09.2020

Det har siden februar vært et mål å få på plass ny kommunedirektør så tidlig som mulig. Stig A. Kjærvik kunne tiltre før den avtalte tilsettingsdato. Å tiltre tidligst mulig gir de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb for Nordkapp kommune.

Dette skriver ordfører i Nordkapp, Jan Olsen, i en pressemelding.

For Nordkapp kommune er dette positivt da kommunaldirektøren kommer tidligere i gang med nødvendige planer og prosesser for bygge organisasjonen slik han mener er mest formålstjenlig.

Avtroppende midlertidig kommunedirektør tilbys avtale om å fortsette som rådgiver ut kontraktsperioden.

Ordfører vil takke Einar Hauge for å ha stilt seg til rådighet mens Nordkapp kommune trengte det, og vil samtidig ønske Stig A. Kjærvik velkommen

Etter fellesforslag fra Høyre, Senterpartiet og SV, kommunestyrets vedtak:

1. Stig Kjærvik konstitueres som kommunedirektør i Nordkapp f.o.m 10.09.20 og Einar Hauge trer ut av den midlertidige stillingen.

2. I perioden konstituering til tiltredende 01.10.20 gis Kjærvik samme lønns og arbeidsbetingelser som arbeidsavtalen datert 30.07.20

3. Einar A. Hauge tilbys avtale om å fortsette som rådgiver ut ansettelsesperioden i forbindelse med ny kommunedirektør sin inntreden.

4. Ansettelsesforholdets økonomiske forpliktelser JF. arbeidsavtalen pkt.5 og 6 gjelder ut avtaleperioden.