Nordkapp kommune ønsker å finne en snarlig løsning på dette

Det har over flere år vært ytret bekymring for det farlige krysset i Storbukt, hvor flere skolebarn hver dag må over veien for å komme til eller fra skolebussen.