Gå til sidens hovedinnhold

Støtter miljøsertifisering av virksomheter

Næringslivet og offentlige virksomheter i Finnmark kan nå søke støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommune til å miljøsertifisere egen virksomhet.

– Markedskreftene krever i større grad grønne løsninger hos næringslivet, samtidig som miljøkravene fra myndighetene om å redusere egne klimagassutslipp blir stadig strengere for offentlig sektor. Å bli klima- og miljøvennlig gir et fortrinn inn i fremtiden. Fylkeskommunen vil imøtekomme dette ved å gi virksomheter i Finnmarks tidligere geografi en mulighet til å søke om støtte til å miljøsertifisere egen virksomhet. Sammen øker vi tempoet mot det grønne skiftet, sier fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen (Sp).

Samfunnsansvar gjennom miljøinnsats

Det er mulig å søke støtte på inntil 20 000 kroner av kostnadene til sertifiseringsprosessen.

Miljøsertifiseringen handler om å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det er anerkjente og effektive verktøy for sertifisering og miljøledelse som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Sertifiseringen gir virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner blant områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

– Vi kan støtte miljøsertifisering av flere ulike typer sertifiseringsordninger, slik som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS, Svanemerket, Debios Ø-merke for økologiske produkter og EUs offisielle miljømerke Ecolabel, sier rådgiver Kjersti Aronsen i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Virksomheter må søke samlet

Midlene til ordningen kommer fra gamle Finnmark fylkeskommune, og derfor er ordningen forbeholdt virksomheter i geografien til gamle Finnmark.

Klynger og bedriftsnettverk må søke samlet på vegne av tre eller flere bedrifter. Kommuner og offentlige virksomheter oppfordres til å søke samlet.

Søknaden sendes inn via Regionalforvaltning og fristen er 15. oktober.