Styret i FIMIL må holdes ansvarlig ved et nytt overgrep

REAGERER: Mannen som i 2014 ble voldtatt av sjefen sin, reagerer sterkt på at den tidligere kommunetoppen igjen vurderes for en høytstående stilling i samme kommune.

REAGERER: Mannen som i 2014 ble voldtatt av sjefen sin, reagerer sterkt på at den tidligere kommunetoppen igjen vurderes for en høytstående stilling i samme kommune. Foto:

Av

Det er ikke en menneskerett å jobbe som toppleder i en offentlig bedrift, og det må være anledning til å stille krav, også til vandelen.

DEL

Meninger (iFinnmark) En tidligere kommunetopp, som nå har søkt på fast stilling som daglig leder i det interkommunale selskapet Finnmark miljøtjeneste AS (FIMIL), er dømt for voldtekt av en annen mann. Denne mannen var kommunetoppens underordnede på jobb. Den tidligere kommunetoppen er også anmeldt for flere andre forhold som omhandler ulike former for seksuell trakassering, men disse forholdene er henlagt grunnet foreldelse.

iFinnmark fortalte i helga historien om overgrepet. Mannens offer våknet opp på sofaen på kontoret med buksa på knærne mens kommunetoppen utførte oralsex på han. I etterkant har den voldtatte mannen slitt tungt med saken. Han har også gått til psykolog. Voldtektsmannen ble dømt i retten og mistet jobben sin i det som er én av eierkommunene i FIMIL.

LES OGSÅ: Her ble han voldtatt av sjefen. Nå vurderes samme mann for ny offentlig toppjobb: – Frykter han kan gjøre det igjen

Saken reiser flere interessante problemstillinger. Er det slik at man prinsipielt skal si at når fengselsstraffen er sonet, så har man gjort opp for seg? Straffen er sonet, og man skal tilbake til samfunnet.

Slik er det imidlertid ikke alltid. Som alle vet må man for eksempel levere politiattest for å være trener for barn og unge. Det er en god og fornuftig løsning for å hindre at for eksempel seksualforbrytere kommer i kontakt med barn og unge gjennom idretten.

Det er heller ikke en menneskerett å jobbe som toppleder i en offentlig bedrift, og det må være anledning til å stille krav, også til vandel, til tross for at utdanningen er i orden. Som bedriftsleder er de personlige egenskapene vel så viktige som de formelle, og overgrep mot underordnet må det være nulltoleranse for. Man må huske at det heller ikke var i forrige årtusen mannen havnet i politiets søkelys for voldtekten, men tilbake i 2014. Det er ikke mange år siden, og de andre anmeldte forholdene som ble henlagt på grunn av foreldelse, var fra 2004, 2005 og to hendelser i 2012.

Ved at forholdene er såpass ferske, er det stor usikkerhet om mannen er rehabilitert, til tross for fengselsstraffen. På direkte spørsmål fra iFinnmark har kommunetoppen avvist å svare oss på om han har gjennomgått behandling eller iverksatt noen tiltak for at lignende episoder ikke skal skje igjen. Han ønsket heller ikke å svare på offerets frykt for at noe lignende kan skje igjen. Det er lite tillitvekkende når man søker offentligheten ved å søke på en offentlig toppstilling og deltar i en slik prosess, at man ikke kan svare på slike spørsmål, som er åpenbart relevante. Mannens tilbakemelding til oss var at vår publisering av saken er «personsjikane og brudd på privatlivets fred». Det til tross for at han selv søker offentlighet rundt sin person ved å søke på ny offentlig toppstilling.

Å ansette en dømt voldtektsmann som leder for over 20 ansatte så kort tid etter at han er ferdig å sone fengselsstraffen, og attpåtil i en stilling som på mange måter er del av samme lokalmiljø, vil være en meget spesiell avgjørelse. Det er på mange måter en fallitterklæring for hele Finnmark. At kommunen der mannen mistet jobben er med på eiersiden, gjør saken enda verre. En slik ansettelse vil kun vise én ting, at i Finnmark er det ikke mulig å få kvalifiserte folk. Det må svært tungtveiende grunner til for å tilsette en mann som har forgrepet seg på en underordnet. Som utgangspunkt er slike tillitsbrudd helt uforenelig med personalledelse. Den tidligere straffedømte kommunetoppen burde da heller ikke vært konstituert i stillingen, uansett hvor flink han måtte være i jobben.

Det er lite trolig at saken hadde blitt behandlet likt i det private næringsliv. I for eksempel et konsern er det vanskelig å se for seg at man skulle gjøre et overgrep i en bedrift for så å bli ønsket velkommen til en annen bedrift i samme gruppering. Man ville da mest sannsynlig vært avskåret fra å jobbe med ansatte i dette konsernet for all fremtid, og slik bør det være.

Med bakteppe i alvorlighetsgraden i overgrepet, og måten det skjedde på – har ikke styret i FIMIL noe annet valg enn og ikke ansette overgrepsmannen. Dersom det interkommunale selskapets styre likevel gjennomfører en slik ansettelse, må de holdes personlig ansvarlig dersom en ny situasjon oppstår og noen utsettes for seksuell trakasserende atferd eller voldtekt. Det er et stort ansvar de da tar på sine skuldre.

Artikkeltags