Gå til sidens hovedinnhold

SV vil ha snarlige tiltak innen helse i Nordkapp kommune

Nordkapp SV har hatt årsmøte.

Årsmøtet i Nordkapp SV vil i tråd med partiprogrammet, få fortgang i satsingen innenfor området helse. Vi ønsker en større prioritering for å rekruttere faglært personell. Dette for å sikre gode omsorgstjenester i kommunal regi. Vi trenger flere varme hender inn i omsorgen og vi må gjøre det mer attraktivt for ungdommen og komme hjem, etter endt utdanning. Både med jobb og bolig. Vi må starte en dialog i våre kommunale utvalg, hva kan vi gjøre for at ungdommen skal komme tilbake og etablere seg her, skriver Nordkapp SV i en årsmøteuutalelse.

Forbedre tilbudet

Vi må forbedre tilbudet på kommunale bygg, som etablering av boliger for barn og unge voksne med funksjonsnedsettelser. Vi må på dette feltet skaffe samlokaliserte boliger, som er tilrettelagt for denne brukergruppen. Samlokalisering vil forebygge isolasjon og ensomhet og samtidig skape en trygghet, som vil ha betydning for den enkeltes livskvalitet og psykiske helse. Det vil gi et fellesskap og samhørighet og være et helhetlig tjenestetilbud for våre innbyggere. Nordkapp SV vil ta initiativ og være pådrivere for at dette arbeidet kommer i gang.

Nordkapp Kommune må tilrettelegge for behov for omsorgsboliger som er tilrettelagt for eldre. Dette må også bli ute i fiskeværene. Vi må gjøre forbedringer med boliger til de med utfordringer innen rus og psykiatri. De bygg som er i bruk, er utdaterte og oppfyller ikke dagens krav.

Den lovpålagte tjenesten for de med funksjonsnedsettelser eller de som av ulike grunner har lav yteevne, må følges opp og forbedres.

Nordkapp Kommune må prioritere å få lavterskeltilbud i kommunalregi. Dette vil tilfredsstille behovet for meningsfulle aktiviteter, som er stort i alle aldersgrupper. Slike aktiviteter kan gi mestring, tilhørighet og en bedre livskvalitet. Dette koster lite og gir mye , skriver de i årsmøteuttalelsen.