I debattinnlegg fra leder i Nordkapp SV, Johnny Ingebrigtsen, greies det ut om bedre debattklima og miljø i det lokalpolitiske terrenget. Så langt, så godt. Deretter dreies fokuset over på markeringen av Den internasjonale kvinnedagen - 8. mars. Det har blant annet vært ytringer på Facebook av sentrale personer i Nordkapp SV, med tilhørende kommentarer. Nordkapp AP har forsøkt å ta denne saken direkte mellom partiene, men SV ser ut til å velge en litt annerledes strategi.

Nordkapp AP innrømmer at det politiske klimaet har vært dårlig de siste årene, og vi vil gjerne spille ball for å forbedre dette til det positive. Nordkapp SV ser ut til å ville gjøre et stort poeng av denne omtalte e-posten, som ellers ikke er fulgt opp fra SVs side. Den er sendt 3. februar - deretter har det vært stilt. Det var stille helt til AP hadde intervju med Fp 1. mars. Så er det laget ett eller flere poeng på Facebook der det åpenbare målet, slik vi ser det, er å fortsette skittkastingen. I denne saken har vi forsøkt å kommunisere direkte med SV, uten å lykkes. Vi har blant annet gitt uttrykk for at på tidspunktet da vi hadde intervju med Fp, klarte vi ikke å finne noe offentlig informasjon om et arrangement 8. mars. Ikke i vår lokalavis Fp, ikke i Ságat. Heller ikke på Radio Nordkapp, eller på Nordkapp SVs Facebookside var det mulig å spore et slikt arrangement. Vi hadde heller ikke kunnskap om noen e-post da.

Vi har aldri betvilt at det er sendt e-post om 8.mars - men vi har uttrykt at denne ikke er mottatt. Vi finner den ikke, rett og slett. Kanskje er den tatt av et spam-filter?

Etter at AP hadde intervju med Finnmarksposten (Fp) 1. mars, om et arrangement 8. mars, ble undertegnede kontaktet av SVs nestleder pr. telefon. Jeg gav i samtalen blant annet uttrykk for at jeg ikke visste om noen e-post, og at jeg måtte undersøke saken nærmere.

Jeg sa også til vedkommende at SV gjerne kunne sende invitasjonen til oss, så kunne vi svare den ut. Dette er åpenbart oversett fra SVs side!

I stedet er det laget innlegg på Facebook der det uttrykkes dyp skuffelse over APs holdning mv. Dette skaper støy, og denne måten å kommunisere og kaste politisk mynt på har jeg adressert direkte til SV, både muntlig pr. telefon 2. mars og pr. e-post 3. mars.

Nordkapp AP er positiv til å forbedre det tverrpolitiske samarbeidet - ingen må tro noe annet, til tross for at SV forsøker å så tvil om vår innstilling! Vi har derfor forsøkt å ta denne saken direkte med SV. Vi hadde håpet at vi skulle slippe en offentlig debattering slik dere ønsker å legge opp til i denne saken. I stedet velger SV å ta saken offentlig på Facebook og i media, det får stå for deres regning. Det er skuffende å registrere at SV som posisjonsparti faktisk ikke bidrar til å komme seg videre.

I e-post av 3. mars til SV gav vi uttrykk for at vi var kommet langt i vår planlegging av 8. mars, og at formen vi har valgt på arrangementet syntes best å arrangere på Corner. Vi inviterer alle i Nordkapp og besøkende til å delta - kvinner, menn, uansett bakgrunn og partitilhørighet.

Avslutningsvis i vår henvendelse til SV i e-post 3. mars skriver vi:

"Styret i Ap er åpen for å komme seg videre i det politiske samarbeidet. Vi vil benytte anledningen til å se fram mot 1. mai i Nordkapp, og håper på en tverrpolitisk markering denne dagen".

Vi tar gjerne imot en håndstrekning, og håper vi kan samarbeide om et arrangement 1. mai. Ser i så måte frem til svar på vår e-post av 3. mars.

Nå må vi faktisk se fremover – kaffen er på kok!