Ta landet i bruk – med tog

Av

Tiden er inne for å tenke motkonjunktur og det store nordnorske samfunnsløftet. Det bør starte med tog til Troms og Finnmark. I dag.