Årets takseringer er unnagjort og mange fuglehundeiere i Finnmark har hatt travle dager i august. De har taksert over 500 kilometer faste ruter i 13 kommuner under rypetellingen. Resultatene er analysert av Norsk Institutt for naturforskning og FeFo har i samråd med NJFF Finnmark og Vest-Finnmark Fuglehundklubb vurdert resultatene og besluttet jaktsesongens reguleringer på Finnmarkseiendommen.

Det skriver Finnmarkseiendommen i en pressemelding.

- Takseringen viser samlet sett et middels rypeår med store variasjoner både lokalt og regionalt. Vi ser at det er brukbart med stamfugl i hele Finnmark, men store variasjoner i produksjonen av kyllinger. Indre strøk ser ut til å komme best ut, med god produksjon i flere områder. Likevel ser vi at det også er områder med svak produksjon. Det er dårligere produksjon på kysten av Vest-Finnmark, og på Sørøya viser takseringene ingen produksjon. I Øst-Finnmark ser ut til å være et middels år, også her med noe varierende produksjon, sier leder for utmarksavdelingen i FeFo, Einar J. Asbjørnsen i en kommentar.

Sør-Varanger og Karasjok FeFo skogsfugl og ryper. Takseringene her tyder på en liten økning sammenlignet med fjoråret, men lavt antall observasjoner gjør vurderingene usikre. Fjellrype takseres ikke av FeFo, men registreringer gjort av Universitetet i Tromsø tyder på at produksjonen kan være lavere for denne arten enn for lirypa, står det i pressemeldingen.

Et godt bilde av situasjonen

FeFo har også utvekslet resultat med Metsähallitus (finsk statlig grunneier) og Statskog i Nord-Troms.

- Informasjonen derifra gjør oss ekstra trygge på at takseringene våre gir et godt bilde av situasjonen på Finnmarkseiendommen, fortsetter Asbjørnsen.

Bærekraftig forvaltning

FeFo skal drive en bærekraftig og kunnskapsbasert forvaltning til beste for innbyggerne i Finnmark. Gjennom takseringer, aktivering av jaktkort og fangstrapportering skapes kunnskap om både bestander og jaktutøvelsen i de forskjellige jaktfeltene på Finnmarkseiendommen. Denne kunnskapen ligger til grunn for de årlige vurderingene av hva som vil være en bærekraftig forvaltning av ryperessursene i tråd med Finnmarkslovens formål. Derfor legger FeFo hvert år ut et begrenset antall jaktkort for tilreisende jegere i hvert enkelt jaktfelt før takseringene er klare. Deretter fastsettes endelige begrensninger for jaktfeltene på bakgrunn av bestandsestimatene og i samråd med regionale jegerforeninger.

Dagskvoter

- Dagskvoten i år blir på fire ryper mot tre i fjor. For jegere i Finnmark blir det en sesongkvote på 25 mot 20 i fjor (fjellrype og lirype samlet), mens jegere utenfra får en kvote på 15 mot ti året før. På Sørøya er dagskvoten satt til en lirype og en fjellrype, som følge av svært lave takseringsresultat og kunnskap om historisk jakttrykk på øya. Det blir ikke åpnet for flere jaktkort til tilreisende utover de kortene som ble lagt ut for salg 2.august, sier leder for utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen.

Fullbooket

Så langt er tolv jaktfelt fullbooket for tilreisende hele sesongen. I tillegg er 20 jaktfelt helt eller delvis fullbooket første jaktuke. Bosatte i Finnmark kan jakte selv om jakta er stoppet for tilreisende, men også bosatte i Finnmark skal aktivere jaktkort.

- Jakta har lange tradisjoner i Finnmark og kanskje blir denne høsten en fin anledning til å ta med ungdommen på sin første rypejakt. Helt fra rypa i helleristningene i Finnmark og frem til i dag har finnmarkingen jakta rype. Vi har et felles ansvar for at denne kunnskapen holdes ved like og overføres til kommende generasjoner. Førstegangsjegere bosatt i Finnmark får gratis jaktkort og vil kunne få fine jakt- og naturopplevelser i høst. Så ta med ungdommen på jakt, sett mobilen på flymodus og nyt jakta og natur i lag, sier han i pressemeldingen.

Årets reguleringer

Årets reguleringer for sesongen 2021/2022 blir:

  • Et begrenset antall jaktkort for tilreisende ble lagt ut 2. august.
  • Det blir dagskvote på fire ryper for alle jegere (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen med følgende unntak:
  • På hele Sørøya innføres dagskvote på en lirype og en fjellrype.
  • I Sør-Varanger og Karasjok kommuner innføres dagskvote på én skogsfugl per jeger, samt sesongkvote skogsfugl på tre fugler. Det tillates ikke felt orrhøne og røy.
  • Sesongkvote for bosatte i Finnmark på 25 ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen.
  • Sesongkvote for tilreisende jegere på 15 ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen.
  • Sørøya, Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy: Innkortet jakttid ryper fra 10. september til 23. desember.
  • Ingøy: Jaktforbud på FeFo-grunn kl. 08-17 i perioden 21. august til 31. august. På Ingøy gjelder antallsbegrensningen også for jegere bosatt i Finnmark.
  • Det legges ikke ut flere jaktkort for hønsefugl *På Sørøya, Rolvsøy, Ingøy og Hjelmsøy i Vest-Finnmark er rypekortsalget for tilreisende stanset.
  • FeFo vurderer fortløpende å tilgjengeliggjøre harejaktkort for øyene i Vest-Finnmark