Gå til sidens hovedinnhold

Tar sterkt avstand fra Arbeiderpartiets påstander

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi viser til brevet fra Nordkapp Arbeiderparti og ønsker sterkt å avkrefte påstandene fra underskriverne.

At Arbeiderpartiet har sterke følelser av urett anerkjenner vi. Det er subjektivt og ingen kan si at noen «føler feil». Men de urimelige påstandene om blant annet kvinnediskriminering og mobbing ser vi oss nødt til å slå sterkt tilbake på. Som kvinner i et feministisk parti ser vi oss nødt til å ta til motmæle når det fremmes uriktige påstander om dårlig feministisk praksis.

Påstandene fra Arbeiderpartiet går alt for langt og strekker seg utover det man skal måtte tåle som politiker. At de påstår at vår ordfører driver med mobbing og kvinnediskriminering kan vi ikke la stå uimotsagt. Påstandene er ikke bare uriktige, de forteller noe om hvor destruktivt det politiske miljøet i kommunen vår dessverre har blitt.

Jan Olsen klubber ikke ned kvinner i kommunestyret fordi de er kvinner. Som ordfører er han ansvarlig for at debattene foregår etter gjeldende retningslinjer. De gangene Jan har valgt å klubbe ned talere i kommunestyret har det utelukkende skyldtes at vedkommende ikke har forholdt seg til kommunestyrets spilleregler. Det handler verken om person eller kjønn.

Vi er kvinner som har jobbet sammen med Jan og som kjenner han og hans holdninger bedre enn de fleste. Jan Olsen er en markant feminist, som gjennom mange år har støttet kvinner, kjempet ved vår side og hjulpet kvinner opp og frem. Han har alltid behandlet oss med respekt. Vi har aldri opplevd at han har behandlet oss annerledes fordi vi er kvinner. Tvert imot, så opplever vi at han er veldig opptatt av å lytte til oss og gi oss plass. Jan kommer til å fortsette med akkurat det, uansett hvor mye motstand han møter.

Som politikere har vi både et arbeidsgiveransvar og et samfunnsansvar. Arbeidsgiveransvaret har kommunestyrerepresentantene ovenfor kommunedirektøren. Vi tar avstand fra de påstandene som fremsettes mot han, og vi mener det må være måte på hva man skal måtte oppleve fra egne arbeidsgivere.

Samfunnsansvaret vårt er like viktig, og vi er veldig opptatte av å bidra til et bedre samarbeidsklima i lokalpolitikken. Vi er bekymret for at klimaet i politikken i Nordkapp skal hemme rekruttering i politiske partier. Vi trenger engasjerte innbyggere i kommunen vår, og vi er bekymret for at dagens situasjon i kommunestyret fører til det motsatte.

Vi retter blikket fremover og håper at Arbeiderpartiet kan være med oss på det samme.

Med hilsen oss kvinnelige folkevalgte og tillitsvalgte i Nordkapp SV

Trudy Engen, Rakel Hagen Olsen, Elin Adolfsen, Edelh Ingebrigtsen, Ann Kristin Samuelsen, Anne-Karin Hyværinen og Anita Ingebrigtsen.