Teknisk sjef slutter i Nordkapp kommune:- Tiden er inne for å flytte

Teknisk sjef i Nordkapp kommune har sagt opp sin stilling og vil formelt fratre 1. november.