Ti søkere til stillingen som kommunedirektør i Nordkapp

Da søknadsfristen gikk ut til stillingen som kommunedirektør i Nordkapp kommune, var det kommet inn ti søkere. To søkere er unntatt offentlighet. Kun to kvinner har søkt.