– Jeg vet det er delte meninger om å stille klokka. Skiftarbeidere, småbarnsfamilier og bønder er kanskje blant de som opplever klokkestillingen som mest utfordrende. Det positive er heldigvis at dette betyr lysere ettermiddager og at våren er rett rundt hjørnet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Som ansvarlig for Justervesenet er det næringsministeren som bestemmer hva som er riktig tid her i landet.

Når vi nå stiller klokka én time frem «mister» vi timen mellom klokken 02:00 og 03:00. Denne timen får vi tilbake til høsten når klokken igjen skal stilles tilbake til normaltid.

Skal vi slutte å stille klokka?

I 2018 foreslo Europakommisjonen å avskaffe ordningen med sommertid. Imidlertid har EU ennå ikke konkludert i saken, og det er uklart når det vil skje. Euopaparlamentet ba i 2021 Rådet for den Europeiske Union, som består av EUs medlemsland, om å få fortgang i arbeidet.

– Rådet har hatt tunge saker på sitt bord i flere år nå. Først måtte EU håndtere Brexit. Så kom det en global pandemi, og nå fører Russland en brutal angrepskrig på EUs nærmeste nabo Ukraina. Det er nok gode grunner til å ikke prioritere spørsmålet om sommertid nå, sier Vestre.

Tidligere har næringsministeren vært klar på at Norge vil se hva EU bestemmer seg for, før vi tar stilling til om også vi skal slutte å stille klokka.

– Av hensyn til næringslivet vil det nok være en fordel å ha samme tidssone som våre nærmeste naboland. Norge kommer til å vente på EU før vi tar stilling til hvordan vi løser dette her hjemme, og det er fremdeles sannsynlig at vi legger oss på samme linje, sier Vestre.

Fakta om sommertid

  • Når vi stiller klokka én time frem «mister» vi timen mellom klokken 02:00 og 03:00. Denne timen får vi tilbake til høsten når klokken igjen skal stilles tilbake til normaltid. I år skjer det natt til søndag 29. oktober.
  • Forslaget o­m å slutte å stille klokken to ganger i året legger opp til at hvert land skal få velge tidssone. Dermed risikerer vi at noen av de landene vi deler tid med i dag – alle som følger sentraleuropeisk tid – bytter tidssone. Det kan bety at vi må stille klokken oftere enn før når vi drar utenlands – selv om det bare er en kort tur i Europa – slik vi allerede gjør om vi drar for eksempel Storbritannia eller Finland.
  • I dag har både Sverige, Finland og Danmark sommertidsordning. Russland og Island har det ikke.