Tildeling av ekstraordinære covid-19 midler i Nordkapp

Av