To saker fra Sarnes var på lista til hovedutvalget for tekniske tjenester: – Skulle vi ikke selge eiendommen internatet står på?

Hovedutvalg tekniske tjenester møtte i rådhussalen i Honningsvåg 15. september. Der hadde de blant annet to saker fra Sarnes på lista. Den ene var utbedring av veibanen på Sarnes og den andre handlet om Solvang internat.