Trafikken på nettet har endret seg

InfraNord har slagordet «Vi gir deg verden!", som kanskje er ekstra passende disse dager. Men hvordan står det til med nettet nå som folk er mer hjemme?