Det er dypt tragisk det som skjer i Ukraina. Mennesker utsettes for lidelser som det er vanskelig å forstå. Store folkemengder er allerede på flukt. Vi må være forberedt på at mange vil komme til Norge, mest sannsynlig også til våre kommuner.

Representantskapet i Finnmark Friluftsråd ønsker å bidra.

Finnmark Friluftsråd har gode erfaringer med å tilrettelegge for fysisk aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn.

Finnmark Friluftsråd vil derfor i samarbeid med våre medlemskommuner og mange frivillige, også denne gang stille opp med aktiviteter og sosiale nettverk dersom det skulle bli behov for det.

Dette for å gjøre tunge dager så gode som mulig for de som kommer til lokalsamfunn der det aller meste er nytt og ukjent.