Er Magerøya i ferd med å bli Tromsø-Palmeøya?

Planten, som er ekstremt giftig, er i ferd med å overta hager og grøntarealer på Magerøya. Hvordan kan man bli kvitt dette ugresset som fortrenger all annen vegetasjon?