Politisk engasjement blant ungdom er viktig- uansett hvilket parti de tilhører

Av