Er det ikke nok nå?

Av

Er det ikke på tide at politikerne klapper hverandre på skuldra og sier : «Dette fikser vi til det beste for innbyggerne»? Det er på det rene at vi ikke kommer noen vei i positiv retning på det sporet vi så åpenbart har kjørt oss fast i nå.