Ildsjeler- en viktig og dyrebar ressurs

På Magerøya er det mange, og gode, festivaler i løpet av et år. Dette handler om bolyst og det er ildsjelene som driver dette frem.