Viktig med næring

Av

Det pågår en voldsom debatt rundt Nussirs planlagte oppstart i Repparfjorden i Kvalsund. Her er det verdt å merke seg at Kvalsund kommune har vært meget positiv til oppstarten. En del miljøorganisasjoner er riktignok imot, men blant annet Bellona har bejublet prosjektet som viktig i det grønne skiftet.