Politikk, eller?

Av

Drives det politikk i Nordkapp, eller er politikerne mest opptatt av å fordele skyld?