500 parkeringsbøter i Nordkapp kommune på seks måneder

I løpet av de seks første månedene i 2019 ble det utskrevet 500 kontrollgebyrer på parkering i Nordkapp kommune. Det har og kommet inn klager på bøter. Rådmann Raymond Robertsen forteller at antall klager på bøter er i endring og gir svar på skepsisen rundt at en parkeringsvakt er gift med teknisk sjef i kommunen.