Her gikk det galt på Sarnes. Vegvesenet ber folk være oppmerksomme.

En bil er observert å ha kjørt utenfor veien ved brua på Sarnes.