Gå til sidens hovedinnhold

Utbetaling fra Havbruksfondet – Gladnyhet med lang bitter ettersmak

Nordkapp kommune vil motta 28.196.452 kroner fra Havbuksfondet etter siste auksjonsrunde for produksjonsrettigheter. Dette er midler som vil komme godt med i vår kommune.

Pressemelding

Dessverre ser vi at i ei tid hvor kommunene på alle vis er under press, så jobber regjeringspartiene H, V, Krf med Frp på laget for at samfunnene der produksjonen og verdiskapinga skjer skal få «minst mulig» igjen for sin innsats.

Det er noe fundamentalt galt når produktive kystkommuner med massevis av naturressurser stadig taper på det viktigste suksesskriteriet – folketall. Hadde nedgangen i folketall kun angått enkeltkommuner, så kunne man kanskje pekt på indre faktorer som førte til dette, men nedgangen er generell og den er skremmende.

Framfor å gjøre et forsøk på å styrke kommunene, så gjør regjeringa det motsatte. Mange beskriver regjeringas politikk som «seigpining», noe jeg kan stille meg bak. Seigpininga består i å sørge for at det hele tiden, og på alle områder er bedre og tryggere rammebetingelser i sentrale strøk enn i distriktskommuner.

Ved det forliket som ble inngått i juni 2020 har H, V, Krf og Frp påført Nordkapp kommune et tap på 19 millioner og kommunene i Vest-Finnmark et samlet tap på nesten 178 millioner kroner. Disse midlene ville blitt brukt på tilrettelegging for næringslivet, investering i infrastruktur og samt sikring av det kommunale tjenestetilbudet for ytterligere økt aktivitet og stabilisering av folketallet. Det er ikke bare kystsamfunnene som går glipp av denne utviklinga, men også Norge som nasjon.