Utsetter å behandle vedlikeholdsplanen for veg.

Kommunedirektør Raymond Robertsen frarådet kommunestyret å utsette saken som omhandler vedlikeholdsplan veg- rullering.