Helse- og omsorgstjenestene i Nordkapp skal fortsatt være «Den trygge havnen»

Av

Pasient og bruker skal få rett behandling, til rett tid og på rett sted gjennom helhetlig og koordinerte tjenester der de bor skriver Listekandidatene for Nordkapp Arbeiderparti, Stine-Mari Strifeldt og Chris-Thomas Jørgensen.