Valgstyret er klare: Her er de nye kommunestyrerepresentantene

I møte i valgstyret i dag ble medlemmene av det nye kommunestyret presentert.