- Det er mange som har forhåndsstemt

I Nordkapp kommune er det ved dette kommunevalget kommet inn nesten tre hundre forhåndsstemmer mer enn ved forrige kommunevalg i 2015.