Vil ha dette bygget revet for å bygge nye, fremtidsrettede omsorgsboliger

Nordkapp SV går i spissen for å få jevnet Nordvågveien 14-16 med jorden. Her vil de ha husbankfinansierte selveierleiligheter for unge og eldre.