Konklusjonene etter Fylkestingets bekymringsmelding

Fredag 6. september var Valgstyret i Nordkapp kommune i rådhussalen i forbindelse med mulig svikt i rutiner med valgurne og oppbevaring av stemmesedler, valg av valgstyre og stemmestyrer, samt mulig inhabilitet.