- Jeg vil ta avstand fra de mørke sidene av kulturen som Sv og Sp prøver å sverte Arbeiderpartiet med

Av

Det er arbeid og verdiskaping som bærer vår velferd. Derfor vil arbeid til alle vil alltid være Arbeiderpartiets jobb nr. 1. skriver Nordkapp Arbeiderparti sin varaordførerkandidat, Kjell Valter Sivertsen.