Ordførervalget

Av

Kari Lene Olsen er meget godt kvalifisert til å bli Nordkapp kommunes neste ordfører skriver varaordfører kandidat for Nordkapp AP, Kjell Valter Sivertsen.